GEKA

Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli Yatırım Destek Ofisi’nin “Denizli’de Turizm ve Sağlık Sektörleri Yatırım Süreçleri ile Destekler” kitap tasarımı ve baskısı tamamlandı.