Pamukkale Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitim Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu”nun

kimliklendirme tasarımları ve uygulamaları yapılmıştır. (sempozyum logusu, davetiye, bildiri kitabı, afişler, promosyon malzemeleri tasarımları)